Tinnitus

(oorsuizen)

Ongeveer 10 tot 21% van de Nederlanders hebben in meer of mindere mate last van geluiden in het oor, zoals brommen, piepen en suizen. Dit noemen we tinnitus. Tinnitus geeft vaak veel problemen in het dagelijkse leven. De mate waarin iemand hier last van heeft verschilt sterk. Zo kan er “slechts” een lichte toon te horen zijn in rust, tot het niveau waarop u niet goed meer kunt functioneren op werk, sport, thuis of bij sociale activiteiten vanwege het geluid.

Er zijn vele oorzaken voor tinnitus, waarvan de niet goed functionerende trilhaartjes in de oren de meest gangbare is. Trilhaartjes zorgen er voor dat geluidsgolven opgevangen worden in het oor en vanuit hier doorgegeven worden aan de hersenen en uiteindelijk door ons als geluid gehoord wordt. Als mensen slechter gaan horen, gaan er trilhaartjes plat liggen en kunnen dan geen signalen meer doorgeven aan de hersenen. De hersenen missen op dat moment informatie en vullen de gaten zelf in met geluiden die er niet zijn.

Naast de oorzaak van de liggende trilhaartjes, bestaat er ook somatosensorische tinnitus als mogelijke oorzaak voor de geluiden. Dit is tinnitus die ontstaat vanuit het lichaam (somatisch) en vanuit de gevoelszenuwen (sensorisch). Als de hersenen de prikkels vanuit de gevoelszenuwen verkeerd waarnemen, kan er somatosensorische tinnitus ontstaan. Deze vorm van tinnitus hangt samen met de spierspanning van alle spieren die zich boven de tweede nekwervel bevinden. Hier zijn wij als orofaciaal fysiotherapeut goed in thuis en kan daardoor inzicht en verlichting geven in deze vorm van tinnitus.

Stress en spanning heeft vaak veel invloed op elke vorm van tinnitus, dit komt doordat de hersenen erg gevoelig zijn voor stress en spanning. Bij veel spanning of stress worden er andere stofjes actief in het lichaam, waardoor verwerking in de hersenen anders verloopt. Hierdoor kan tinnitus per dag of periode verschillen in aanwezigheid. Ook hierin kunnen wij u helpen.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens onze intake doen we een uitgebreid vraaggesprek waarin we alle mogelijke oorzaken van de klachten in beeld krijgen. Daarna wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan. In dit onderzoek kijken we hoe de nek en de kaak bewegen en welke spieren mogelijk invloed op de klachten hebben.
Vanuit hier wordt er een behandeling voorgesteld. Als behandeling kunt u onder andere denken aan adviezen over houding of bepaalde (onbewust) aanwezige gewoontes. Oefeningen en technieken ter ontspanning of versterking van de spieren en het optimaliseren van de bewegingsmogelijkheden van de nek of de kaak.